• 535 884 773
 • sklep@dreampromotion.pl

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne.

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) opisuje, jakie dane osobowe firma Dream Promotion Marcin Woś („Dream Promotion”) może gromadzić na temat swoich klientów korzystających z platformy sprzedażowej sklep.dreampromotion.pl, a także przedstawia sposób ich wykorzystania i ochrony wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Dream Promotion Marcin Woś. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9/M29 05-500 Piaseczno, Urząd Miasta i gminy w Piasecznie Tadeusza Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno NIP: 1230906319, REGON: 140723508 .

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z rozporządzeniem RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

 1. Rodzaje gromadzonych danych osobowych.

Dream Promotion przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami Dream Promotion niebędącymi osobami fizycznymi. Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Dream Promotion. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe. Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli z Dream Promotion umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery rachunków bankowych. Dane osobowe mogą być ujawnione stałym współpracownikom Dream Promotion stanowiącym jej siły handlowe i wykorzystywane przez nich w celu prowadzenia działalności handlowej przez Dream Promotion. Platforma sprzedażowa sklep.dreampromotion.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”, które są wykorzystywane, aby zapewnić: 
 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja “zapamiętaj mnie”);
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym.

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Platformy sprzedażowej przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Platformy sprzedażowej. Co do zasady, tylko, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, czy w formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

Platforma sprzedażowa zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi sprzedaży.

 1. Wskazanie podmiotów którym mogą być przekazane pozyskane dane osobowe.

Państwa dane przekazujemy wyłącznie tym podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi pozostające w związku z prowadzoną przez nas sprzedażą za pośrednictwem Platformy sprzedażowej, w tym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi magazynowe, usługi transportowe, pocztowe, prawne, księgowe, audytorskie, doradcze, windykacyjne, informatyczne, podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe, w tym organizującym mailing naszych newsletterów i informacji handlowej.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim zgodnie z RODO. Osobie, której dane zostały zamieszczone w formularzu przysługuje wgląd do tych danych. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i skierowania do nas żądania o zaprzestanie przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 1. Zabezpieczenie danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są gromadzone i legalnie przetwarzane. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane, w trakcie realizacji umowy, a także przez okres konieczny do dochodzenia praw wynikających z zawartych umów lub rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, tak długo, jak uprawnienia te będą zgodnie z obowiązującymi ustawami obowiązywać. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych.

Jako administrator zobowiązujemy się na każde wezwanie/prośbę osoby, której dane dotyczą do bezzwłocznego usunięcia lub anonimizacji tych danych, chyba że istnieje ważna podstawa prawna do dalszego przechowywania danych osobowych.

 1. Zmiany w polityce prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności platformy, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 1. Linki innych serwisów.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez platformę PlasticExpress.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 1. Kontakt.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych przez firmę Dream Promotion lub chęci zgłoszenia żądania dotyczącego danych, możesz się skontaktować, pisząc na adres: sklep@dreampromotion.pl.

 

Stosujemy cookies by strona działała na najwyższym poziomie. Jeżeli korzystasz ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz to zmienić... Dowiedz się więcej